Obec Rohovce
Rohovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 8. 2022

Kúpna zmluva

35/2022

4 420,00 EUR

Kósa Robert

Obec Rohovce

29. 7. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 10/2022

34/2022

v texte

Cséfalvay Tibor

Obec Rohovce

28. 7. 2022

Zmluva o dielo na zhotovenie diela „Materská škôlka a jedáleň - rekonštrukcia“

33/2022

v texte

Smart Builders s.r.o.

Obec Rohovce

14. 7. 2022

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 2206150202

32/2022

v texte

Fidelity Trade s.r.o.

Obec Rohovce

8. 7. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 9/2022

31/2022

v texte

Rigóová Andrea

Obec Rohovce

6. 7. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 8/2022

30/2022

15,00 EUR

Lengyelová Lineta

Obec Rohovce

30. 6. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 7/2022

29/2022

v texte

Csölle Ondrej

Obec Rohovce

29. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

28/2022

v texte

Ing. Ľudovít Fiala - IFL

Obec Rohovce

29. 6. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

27/2022

v texte

Alfréd Halász

Obec Rohovce

24. 6. 2022

Dohoda č. 22/04/054/100

26/2022

v texte

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Rohovce

22. 6. 2022

Zmluva o dielo

25/2022

v texte

Ing. Danka Gajdošová

Obec Rohovce

20. 6. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 6/2022

24/2022

15,00 EUR

Lengyelová Lineta

Obec Rohovce

16. 6. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 5/2022

23/2022

v texte

Péterfi Erik

Obec Rohovce

10. 6. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 4/2022

22/2022

v texte

Szabó Alexander

Obec Rohovce

6. 6. 2022

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní

21/2022

v texte

Občianske združenie DOGAZYL

Obec Rohovce

6. 6. 2022

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

20/2022

v texte

Občianske združenie DOGAZYL

Obec Rohovce

1. 6. 2022

Zmluva o výpožičke

19/2022

Neuvedené

ZŠ s VJM - Alapiskola

Obec Rohovce

19. 5. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 3/2022

18/2022

v texte

Medeiová Viktória

Obec Rohovce

11. 5. 2022

Zmluva č. 322 0055 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

17/2022

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rohovce

11. 5. 2022

Zmluva č. 2022/OBC/R/Z/DS/0079 o poskytnutí účelovej dotácie

16/2022

500,00 EUR päťsto eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Rohovce

11. 5. 2022

Zmluva č. 2022/OBC/R/S/DS/0078 o poskytnutí účelovej dotácie

15/2022

500,00 EUR päťsto eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Rohovce

5. 5. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2022

14/2022

v texte

Czéreová Emília

Obec Rohovce

5. 5. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 1/2022

13/2022

v texte

Szitás karol

Obec Rohovce

29. 4. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

12/2022

v texte

ROPAX spol. s.r.o.

Obec Rohovce

28. 4. 2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

11/2022

v texte

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Rohovce

31. 3. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

09/2022

v texte

Meleg Tomáš - Printink

Obec Rohovce

31. 3. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

10/2022

v texte

WILD EAST s.r.o.

Obec Rohovce

28. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rohovce v roku 2022

08/2022

1 850,00 EUR jedentisícosemstopäťdesiat

Jazdecký klub BIG HORN - Lovasklub

Obec Rohovce

28. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rohovce v roku 2022

07/2022

2 000,00 EUR dvetisíc

Rímskokatolická cirkev, Farnosť Báč

Obec Rohovce

28. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rohovce v roku 2022

06/2022

8 000,00 EUR osemtisíc

Športový klub Rohovce, n.o.

Obec Rohovce

28. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rohovce v roku 2022

05/2022

3 300,00 EUR tritisíctristo eur

CSEMADOK -ZO Rohovce

Obec Rohovce

16. 3. 2022

Zmluva o dielo

03/2022

v texte

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Rohovce

16. 3. 2022

Kúpna zmluva

04/2022

3 660,00 EUR tritisícšesťstošesťdesiat

Horváth Gašpar

Obec Rohovce

28. 2. 2022

Licenčná zmluva

02/2022

v texte

TENDERnet s.r.o.

Obec Rohovce

31. 1. 2022

Hromadná licenčná zmluva

01/2022

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Rohovce

21. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2020

57/2021

16 698,00 EUR šestnásťtisíc šesťstodeväťdesiatosem

Csolle Ernest- Ernestav

Obec Rohovce

17. 12. 2021

Zmluva o umiestnení Z-Boxu

56/2021

Neuvedené

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Rohovce

16. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

55/2021

Neuvedené

O2 Business Services, a.s.

Obec Rohovce

1. 12. 2021

Zmluva o internetovom pripojení

54/2021

Neuvedené

tomanet

Obec Rohovce

26. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rohovce v roku 2021

53/2021

2 000,00 EUR dvetisíc

Rímskokatolická cirkev, Farnosť Báč

Obec Rohovce

24. 11. 2021

Kúpna zmluva

52/2021

1 224,00 EUR jedentisícdvestodvadsaťštyri

Jurányi Ladislav, Kovácsová Jolana

Obec Rohovce

15. 11. 2021

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

51/2021

1 620,00 EUR tisícšesťstodvadsať

Ing. Ľudovít Fiala - IFL

Obec Rohovce

10. 11. 2021

Dohoda č. 21/04/010/33 ... o pomoci v hmotnej núdzi

50/2021

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Rohovce

9. 11. 2021

Dodatok k dohode o integračnom zámere

49/2021

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rohovce

26. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 0610-2021

48/2021

720,00 EUR sedemstodvadsať

Prosper

Obec Rohovce

20. 10. 2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

47/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rohovce

13. 10. 2021

Mandátna zmluva

46/2021

Neuvedené

Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o.

Obec Rohovce

30. 9. 2021

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinnosti

45/2021

Neuvedené

EKOPLAN PRO, s.r.o.

Obec Rohovce

30. 9. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

44/2021

Neuvedené

Ujhelyi Viliam

Obec Rohovce

24. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21160137

43/2021

600,00 EUR šeststo

Nadácia ZSE

Obec Rohovce

23. 9. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 6/2021

42/2021

Neuvedené

Spojená škola s VJM Senec

Obec Rohovce

10. 9. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 5/2021

40/2021

Neuvedené

Fritz Veronika

Obec Rohovce

8. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu

39/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Rohovce

31. 8. 2021

Zmluva o predaji vozidla

41/2021

16 500,00 EUR šestnásťtisíc päťsto

auto-mar Sp. z o.o. Sp.K

Obec Rohovce

27. 8. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 4/2021

38/2021

Neuvedené

Horváth Pál

Obec Rohovce

20. 8. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

37/2021

1,00 EUR jedno euro

CSEMADOK -ZO Rohovce

Obec Rohovce

20. 8. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

36/2021

1,00 EUR

Lelkes Zsolt

Obec Rohovce

20. 8. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

35/2021

Neuvedené

Mgr. Poláček Adam

Obec Rohovce

20. 8. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

34/2021

Neuvedené

Szitás Ádám

Obec Rohovce

17. 8. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 3/2021

33/2021

Neuvedené

Farkas Bernadett

Obec Rohovce

9. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly

32/2021

Neuvedené

Ministersto dopravy a výstavby SR

Obec Rohovce

4. 8. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2021

31/2021

Neuvedené

Orbánová Andrea

Obec Rohovce

6. 7. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 1/2021

30/2021

Neuvedené

Lengyelová Alžbeta

Obec Rohovce

30. 6. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

29/2021

Neuvedené

Alfréd Halász

Obec Rohovce

30. 6. 2021

Zmluva o nájme pozemku

28/2021

Neuvedené

ZMRŠ pri ZŠ Rohovce

Obec Rohovce

30. 6. 2021

Zmluva č. 06/ZD/2021 o nájme priestranstva obce

27/2021

Neuvedené

Združenie obcí HŽO

Obec Rohovce

25. 6. 2021

Zmluva o prenájme hnuteľných vecí č. HV 1/2021

26/2021

Neuvedené

Horváth Gašpar

Obec Rohovce

23. 6. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

25/2021

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Rohovce

21. 6. 2021

Zmluva č. 2021/OBC/R/Z/DS/0046 o poskytnutí účelovej dotácie

24/2021

1 900,00 EUR jedentisícdeväťsto

Trnavský samosprávny kraj

Obec Rohovce

18. 6. 2021

Zmluva č. 2021/OBC/R/S/DS/0048 o poskytnutí účelovej dotácie

23/2021

1 000,00 EUR jedentisíc

Trnavský samosprávny kraj

Obec Rohovce

15. 6. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení SocÚ

22/2021

Neuvedené

Spoločný obecný úrad

Obec Rohovce

19. 5. 2021

Mandátna zmluva č. MBK - 009/2021

21/2021

85,00 EUR osemdesiatpäť

DesigNet s.r.o.

Obec Rohovce

19. 5. 2021

Zmluva o dielo

20/2021

17 714,40 EUR

EKOM PLUS s,r,o,

Obec Rohovce

11. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

19/2021

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rohovce

30. 4. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

18/2021

Neuvedené

ROPAX spol. s.r.o.

Obec Rohovce

27. 4. 2021

Zmena č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

17/2021

Neuvedené

EZÚS s r.o. Rába-Dunaj-Váh

Obec Rohovce

27. 4. 2021

Poistná zmluva č. 2407981595

16/2021

1 760,64 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Rohovce

27. 4. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

15/2021

Neuvedené

Obec Hubice

Obec Rohovce

23. 4. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 524/2019 OcÚRO, zo dňa 07.10.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.05.2020

14/2021

Neuvedené

TOMRA STAV s.r.o.

Obec Rohovce

30. 3. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

13/2021

Neuvedené

WILD EAST s.r.o.

Obec Rohovce

15. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rohovce

12/2021

8 500,00 EUR osemtisícpäťsto

Športový klub Rohovce, n.o.

Obec Rohovce

15. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rohovce

11/2021

3 300,00 EUR tritisíctristo

CSEMADOK -ZO Rohovce

Obec Rohovce

15. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rohovce

10/2021

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Rímskokatolická cirkev, Farnosť Báč

Obec Rohovce

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

09/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Rohovce

4. 3. 2021

Rámcová zmluva

08/2021

Neuvedené

FERKOV RECYCLING s.r.o.

Obec Rohovce

16. 2. 2021

dodatok 1 - nakladanie s odpadmi z obalov

07/2021

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Rohovce

15. 2. 2021

o výpožičke hnuteľného majetku štátu

06/2021

1 541,16 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Rohovce

4. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

05/2021

Neuvedené

Obec Hubice

Obec Rohovce

28. 1. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

03/2021

Neuvedené

Mesto Šamorín

Obec Rohovce

27. 1. 2021

o zabezpečení odvozu biologického kont. odpadu

04/2021

2,50 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Rohovce

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

02/2021

Neuvedené

Mesto Šamorín

Obec Rohovce

29. 12. 2020

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

01/2021

381 710,84 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Rohovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

SODB 2021

SODB

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
google play

app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 7. 8. 2022
zamračené 30 °C 15 °C
pondelok 8. 8. slabý dážď 29/16 °C
utorok 9. 8. jasná obloha 31/15 °C
streda 10. 8. jasná obloha 30/16 °C

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:34

Slnko zapadá:20:17