Obec Rohovce
Rohovce

Iskolaprogram

 

Az iskola oktató-nevelő programja

(Kivonat)

Az iskola jellemzése

            A Nagyszarvai Alapiskola állami költségvetésű szervezet, 2002. január 1-től jogilag önálló szervezet. Az iskola fenntartója Nagyszarva Község. Az iskola szerves részét képezi az iskolai klubb és étkezde. A falu közepén terül el, nagyon szép, csendes környezetben. Az oktatás 9 osztályban zajlik. A délutánt a tanulók az iskolai klubb 2 csoportjában tölthetik. A tanítás egy kétemeletes épületben zajlik. Négy szaktantermet alakítottunk ki a biológia - kémia, a fizika, az informatika és az angol nyelv szakszerű oktatására. Az épülethez egy 2 hektáros, szépen karbantartott zőld udvar tartozik, ahol futball, röplabda és kosárlabda pályák is találhatók. Az iskola saját tornateremmel is rendelkezik.

 

Az iskola által fontosnak tartott értékek
 • kölcsönös tisztelet,
 • egymás megbecsülése,
 • humános bánásmód,
 • jó példa,
 • együttműködés.

 

Az iskola folozófiája

            Semmi sem természetesebb, mint az anyanyelven elsajátított tudás, melynek elsajátítása a gyerekek által már megszerzett tapasztalatokra kell hogy épüljön.

 

Az iskola küldetése

             Az oktatási folyamat legfontosabb tényezője a gyermek. Az iskola célja a tanulók személyiségének erkölcsi, érzelmi és esztétikai érzékeiknek fejlesztése.

             Az oktatás során fejlesztjük a tanulók személyiségét, igyekszünk megismertetni őket a közélet kérdéseivel, nevelni pozitív példákkal. Lehetőséget nyújtunk a gyermekek szabadidejének aktív eltöltésére. Ma a gyermekeket sokkal több behatás éri mint régebben. Ezért az iskolának nagyon fontos szerepe van a nevelés területén a család mellett.

             Az oktatás nagyon fontos eleme a tanulók környezeti nevelése. Külőnböző aktivitásokkal ösztönözzük őket a természet szeretetére, megismerésére, védelmére. Önállóságra, kreativitásra, gondolkodásra nevelünk. Megtanítjuk tanulóinkat a tankönyvvel és más irodalommal való munkára, az információk megszerzésére és feldolgozására.

             A társadalomban és a technikai életben bekövetkezett változások arra ösztönöznek minket, hogy felkészítsük tanulóinkat a jövőben rájuk váró kihívásokra. Biztosítjuk a teret, hogy elsajátíthassák a legmodernebb számítástechniki trendek alapjait.

             Fontonak tartjuk tartjuk, hogy a tanulók rendelkezzek jó kommunikációs készséggel, fejezzék ki magukat választékosan. Szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaik nyelvtani és esztétikai szempontból egyaránt megfelelőek legyenek. Fejlesztjük az olvasást és a szövegértést. Törekszünk rá, hogy a tanulók látogassák az iskola könyvtárát, gazdagítsák szókincsüket olvasással.

             Fejlesztjük tanulóink matematikai készségeit is. Fontosnak tartjuk a logikus gondolkodás fejlesztését,  a gyakorlatban való alkalmazását. A hansúly a numerikus ismereteken van, de oktatjuk a logikai és térbeli tájékozódás alapjait, a különböző modellekkel, diagramokkal, grafikonokkal, táblázatokkal való munkát is.

             A 2. osztálytól kezdve oktatjuk az angolt nyelvet. Mellette hangsúlyt fektetünk a szlovák nyelv elsajátítására, azon belül is  a komunikációs készségek fejlesztésére, a szövegértésre. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók nyitottak és érdeklődők legyenek más kultúrák iránt.  E mellet ismerkedjenek meg nemzeti sajátosságaikkal, saját közösségük, régiójuk történetével. Ápolják a hagyományokat, melyet iskolai rendezvényekkel és előadásokkal is igyekszünk elősegíteni.

 

Az iskola céljai
 • Az iskola minden tanulója tanuljon meg jól olvasni, írni, számolni.
 • A tanulók tanuljanak meg kommunikálni szlovákul és angol nyelven.
 • Kevesebb lexikális tudás elsajátítása, hogy maradjon idő a kreativitás fejlesztésére.
 •  Jó légkört teremteni, teret adni a tanár és a tanulók közti kommunikációra.  
 • Minden tanuló érezze jól magát az iskolában, és szívesen járjon oda.
 • A tanulók tanulják meg magukat választékosan kifejezni,  kultúráltan vitatkozni.
 •  A szülők érezzék, hogy az iskola közösségéhez tartoznak, és az iskolában számít a véleményük.
 • Olyan oktatási rendszert szeretnénk létrehozni, ahol a gyerekek elsajátíthatják azokat a készségeket, ismereteket, képességeket, amelyek garantálják számukra, hogy jó, bölcs, aktív és boldog emberek legyenek.

 

Az alsó tagozatot befejező tanulók
 • elsajátítják az olvasás, az írás, a matematikai, a természettudományok alapjait,
 • elsajátítjá a tanulási technikákat, melyek szükségesek az egész életen át tartó hatékony tanuláshoz,
 • elsajátítják a logikai gondolkodás matematikai modelljeinek alapjait a különböző gyakorlati problémák megoldásához,
 • elsajátítják az anyanyelv, a szlovák nyelv és az angol nyelv alapjait,
 • megtanulják a más emberek tiszteletét, empátiát és toleranciát,
 • elsajátítják az információs-technológiák felhasználását életkruknak megfelelően,
 • meismerkednek régióuka kulturális és történelmi örökségével,
 • megtanulják megszervezni tanulási tevékenységüket, az önálló tanulás fortélyait.

 

A felső tagozatot befejező tanulók
 • megtanulnak gondoskodni testi és lelki egészségükről,
 • megtanulják felkutatni a tanuláshoz szükséges információkat,
 • jártasak lesznek az információs technológiai eszközök használatában,
 • megtanulnak külőnbséget tenni a való és a virtuális világ között,
 • megismerkednek a az internet használatának kockázataival,
 • megtanulják a természettudományban használatos módszerek alaklmazását (hipotézis, kísérlet, elemzés),
 • megtanulják nemzetük történelmét és azt az általános történelmi ismeretekkel összekapcsolni,
 • megtanulják választékosan kifejezni magukat az anyanyelven szóban és írásban,
 • megtanulnak kommunikálni szlovák nyelven szóban és írásban is,
 • megtanulnak kommunikálni angol nyelven,
 • megismerkednek a régió történetével és szokásaival,
 • megtanuljnak csapatban dolgozni.

 

Fókuszpontok
 • az olvasásértés fejlesztése,
 • az általános műveltség megszerzése,
 • az egészséges életmód és étrend népszerűsítése,
 • projektkészítési és prezentációs készségek fejlesztése,
 • az angol nyelv oktatásának oktatása a 2. évfolyamtól,
 • a körtevékenységek széleskörű támogatása,
 • a tanulók erdei iskolában, sítanfolyamon, úszótanfolyamon való részvétele,
 • a kulturális hagyományok népszerűsítése,
 • a tehetséges tanulók támogatása,
 • a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása,
 • a régió megismerése,
 • a nemzeti tudatosságra való nevelés,
 • a szlovák nyelv oktatásának támogatása,
 • együttműködés más iskolákkal közös programok szervezésében.

 

            Összpontosítunk a gyermekre: képességeire, érdeklődésre, igényeire. Fejlesztjük a készségeket, a kreativitás, tágítjuk a látókört. A tananyag nem a cél, hanem a tanuló fejlesztésének eszköze.  A tanterveket a tanulók és az osztályok sajátosságaihoz igazítjuk. A tanítás során többféle módszert alkalmazunk: játékokat, dramatizációt, projektek írását, a csoportos oktatást, a természetben történő tanítást. Az órán hangsúlyt kap az együttműködés. Új ismeretek forrásaként a tankönyvek mellett egyéb szakirodalmat, a hallgatók egyéni munkáját, és a világhálót is felhasználjuk. A tanulókat hagyományosan osztályzattal értékeljük, de hangsúlyt fektetünk a folyamatos szóbeli értékelésre, ösztönzésre és a motivációra. Minden diáknak esélyt adunk.

            Keressük az oktatás megszervezésének legopimálisabb módját, hogy a tanulók széleskörű ismeretekhez jussanak, versenyképesek legyenek, alkalmazkodni tudjanak az állandóan változó körőlményekhez. Olyan tanulókat szertnénk nevelni, akik  harmóniában élnek a környezetükkel, akik tisztelik az emberi értékeket, akik szeretik, őrzik és továbbadják elődeik hagyatékát, és mellette tiszteletben tartják mások kulturális és nemzeti értékeit.

Község

Népszámlálás 2021

nepszamlalas

Mobilná aplikácia V-obraze

google play
app store

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fényképgaléria

Véletlenszerű kiválasztás a galériából

Aktuális időjárás

ma, szombat 22. 6. 2024
közepes eső 26 °C 18 °C
vasárnap 23. 6. szórványos felhőzet 26/15 °C
hétfő 24. 6. tiszta égbolt 26/15 °C
kedd 25. 6. erős felhőzet 26/14 °C

Napkelte és napnyugta

Napkelte:4:49

Napnyugta:20:55